top of page

TALENTENPASPOORT

TALENT WERK TALENTENPASPOORT teambuilding organisatie potentie

KEN JE MEDEWERKERS, VOORKOM UITVAL

 

HET TALENTENPASPOORT


Het Talentenpaspoort geeft inzicht in de rationele- en emotionele talenten van de medewerker. De medewerker ziet wat energie geeft, waar de potentie ligt en waarom soms iets niet lukt.

 

Het talentenpaspoort is ook een mooi middel om teams:

  • beter te laten presteren

  • om elkaar beter te leren kennen

  • meer acceptatie en teaminzicht te creëren.

 

Je krijgt inzicht in persoonlijke- en organisatietalenten.


PERSOONLIJKE AANPAK

Iedereen is uniek en past op zijn eigen manier binnen een bedrijf. Maar hoe zet je iemand optimaal in voor het bedrijf én voor zichzelf? Zodat de medewerker werkgeluk ervaart en het bedrijf daar de vruchten van plukt. Het talentenpaspoort geeft dit inzicht.

 

Het werkt als volgt:

  • Invullen online vragenlijst

  • Coachgesprek 1,5 uur 

IN TEAMVERBAND

Voor iemand die je echt goed kent doe je wat extra’s. Het is dus belangrijk dat je elkaar goed leert kennen. Voor de sfeer, de prestatie en voor het werkgeluk. Met het talentenpaspoort krijgt het team een goed beeld van wat iedereen zijn/haar behoefte is.


Werkwijzet:

  • Invullen online vragenlijst

  • Coachgesprek per teamlid 1,5 uur

  • Teamsessie 2 uur 

 

 

 

WELKE TALENTEN HEB JIJ IN HUIS?

Het Talentenpaspoort is een unieke en wetenschappelijk onderbouwde tool om iemands werkelijke talenten te ontdekken. Talenten zijn je gaven. Gaven die we vanaf onze geboorte hebben of die we op heel jonge leeftijd ontwikkeld hebben. De methodiek van Het Talentenpaspoort is afkomstig van Peter Monsieurs van Pontis Management School.


Het Talentpaspoort is geïnspireerd op enerzijds de ‘needs-theory’ van o.a. Prof. Henry A. Murray en anderzijds op de ‘Cognitive styles theory’ zoals onderzocht door Eva Cools (Phd.) en Prof. Herman Van Den Broeck van de Vlerick Leuven Management School. Pontis Management School ontwikkelde een test waarmee een nauwkeurige positiebepaling gegeven wordt van de sterkte van drijfveren en denkstijlen ten opzichte van andere professionals. De berekening van de resultaten en de positiebepaling zijn in samenwerking met de Universiteit Antwerpen tot stand gekomen.

Het Talentenpaspoort is dus een talentenscan die snel en objectief het potentieel van medewerkers, teams of coachees in kaart brengt. Met Het Talentenpaspoort worden emotionele talenten (drijfveren, passies) en rationele talenten (denkstijlen) onderscheiden.


Wij zetten Het Talentenpaspoort in bij het organisatieveranderingen, maar ook bij loopbaan-, outplacement- en vitaliteitstrajecten.


HOE WERKT HET TALENTENPASPOORT

Om een Talentpaspoort te kunnen maken vullen deelnemers een online vragenlijst in, waarmee passies en aanleg worden blootgelegd. Daarna worden de antwoorden vergeleken met alle andere deelnemers in de database en wordt het Talentpaspoort opgesteld. Dit bestaat uit twee ‘afdrukken’ van de deelnemer. De eerste afdruk toont iemands emotionele talenten (drijfveren passies) en de tweede toont de rationele talenten (denkstijlen). Combinaties van de emotionele en rationele talenten vormen nog sterkere talenten. Voorbeeld: een deelnemer heeft een passie voor samenwerken en aanleg voor strategisch denken. Samen vormen ze dan het talent ‘strategisch samenwerken’.


De uitkomsten, iemands WERKelijke talenten wordt geïnterpreteerd en met de deelnemer besproken. Het Talentenpaspoort geeft goed zicht op de aanwezige talenten en is de basis voor bijvoorbeeld nieuwe loopbaankeuzes, een outplacementtraject of reorganisatie. Het is ook de basis voor afdelings- of organisatieprofielen. Zo weet je welke talenten je in huis hebt, welke talenten over- of ondervertegenwoordigd zijn en wat er nodig is om een betere balans te creëren.


HET TALENTENPASPOORT: DÉ TALENTENSCAN

Na lang onderzoek gedaan en allerlei tools te hebben uitgeprobeerd, ontdekten we hoe lastig het is om de echte talenten of het werkelijke potentieel naar boven te halen. De meeste online tools meten je competenties en niet je potentieel. Competentiemetingen geven aan waar iemand staat tijdens het afnamemoment. Het Talentenpaspoort daarentegen gaat verder dan een momentopname. Het is een verdieping en geeft zicht op iemands talenten en potentieel.


Doorsnee onderzoeken vergen behoorlijk wat tijd voordat je ergens zicht op krijgt. Bovendien is het belangrijk dat de afnemer van het onderzoek rekening houdt met zijn eigen blinde vlekken, referentiekader of patronen. Met de methodiek van Het Talentenpaspoort bespaar je tijd en weet je zeker dat het potentieel objectief in kaart gebracht wordt.


Het inzetten van Het Talenpaspoort is bijzonder succesvol. Wij zien Het Talentenpaspoort als dé talentenscan en tool voor betere keuzes. Betere keuzes voor iedereen: organisatie en medewerkers.

het talentenpaspoort management universiteit hogeschool Peter monsieurs loopbaan begeleding loopbaancoaches job werk beroep intrinsieke motivatie teaminzicht
groeiinzicht.be groeiinzicht.nl persoonlijke groei coaching therapie jeugd gezin ouders kinderen Dichtbij jezelf | Inzicht | Hartcoherentie | lichaamswijsheid | Persoonlijke ontwikkeling | Balans in werk en leven | Hooggevoeligheid hoogbegaafd kind
bottom of page