top of page

PRIVACY BELEID GROEIINZICHT

Groeiinzicht neemt privacy serieus, hieronder leg ik uit op wat voor manier ik informatie verzamel met betrekking tot de privacy van de cliënt.

 

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • een wettelijke geheimhoudingsplicht heb (beroepsgeheim).

 • zo goed mogelijk probeer te voldoen aan de verplichte privacy eisen.

 • verplicht ben een dossier bij te houden met betrekking tot persoonsgegevens, medische gegevens en behandeling.

 • deze gegevens nodig heb om een zo goed mogelijke behandeling te kunnen geven.

 • het dossier in een beveiligde omgeving bewaar.

 • de enige ben die toegang heeft tot het dossier.

 • weet wanneer ik een datalek moet melden.

 • bij behandeling van minderjarige kinderen toestemming van de beide ouders en/of voogd nodig heb.

 • wel eens casuïstiek uit de praktijk met collega's of in een intervisiegroep bespreek, dit gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

 • als ik toch van de gegevens gebruik wil maken om bijvoorbeeld door te verwijzen of een intercollegiaal consult wil vragen dat ik je daarvoor altijd eerst om toestemming zal vragen.

 • Dat je mij toestemming geeft om deze informatie op te slaan en te bewaren.

 • Het dossier minimaal 20 jaar bewaard moet blijven.

 • Dat een klein deel van de gegevens uit je dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een onder andere een factuur kan opstellen.

 

Privacy met betrekking tot de factuur:

Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zodat je de factuur, indien mogelijk, kan declareren bij je zorgverzekeraar.

Hierop staan:

 • je naam, adres en woonplaats

 • je geboortedatum

 • je zorgverzekering

 • de prestatiecode, dat is een korte omschrijving van de behandeling

 • de kosten van het consult

 • mijn praktijkgegevens

 

De factuur krijg je aan het einde van het consult uitgereikt of nadien per mail toegestuurd. 

De financiële documenten dienen minimaal 7 jaar te worden bewaard.

  

Ik heb het recht te allen tijde deze privacy overeenkomst te wijzigen, op deze website staat altijd de meest recente versie.

groeiinzicht.be groeiinzicht.nl persoonlijke groei coaching therapie jeugd gezin ouders kinderen Dichtbij jezelf | Inzicht | Hartcoherentie | lichaamswijsheid | Persoonlijke ontwikkeling | Balans in werk en leven | Hooggevoeligheid hoogbegaafd kind
bottom of page