top of page

UITLEG TECHNIEKEN

SENSI THERAPIE

KINDEREN ZIJN

GEWELDIGE

IMITATORS.

GEEF ZE IETS

GEWELDIGS

OM TE IMITEREN

De sensi-therapie is gericht op allerlei emotionele en lichamelijke klachten die voorkomen bij gevoelige kinderen en volwassenen. 
Denk hierbij oa aan burn-out, stress, lichamelijke pijn, verdriet, depressie, slaapproblemen, problemen op school, ADHD, AD, gepest worden, overgevoeligheid, allergieën, angsten, onzekerheid, moeheid, migraine.

 

Sensi-therapie geeft inzicht in de oorzaken achter je lichamelijke, emotionele of mentale blokkades.

Hierbij wordt gekeken naar:

 • voeding en allergie
  Indien nodig kan (tijdelijk) het gebruik van afgestemde voedingsmiddelen het voedingspatroon weer in balans brengen.

 • orthomoleculair
  Soms is het noodzakelijk om dit dieet aan te vullen met vitamines en / of mineralen om een tekort te voorkomen. Ook bij een burn-out kan dit goed werken.

 • acupressuur
  Door zachtjes te drukken op de meridiaanpunten werken we aan de achterliggende thema's.

 • Emotional Freedom Techniek (EFT) 
  Kloptechniek op de meridiaanpunten, gericht op emotionele lading zoals angst, verdriet, trauma's e.d.

 • Holistic pulsing
  Deze zachte massagetechniek waarbij je gekleed blijft, brengt problemen aan het licht, en werkt ondersteunend in het proces.

NEURO LINGUISTISCH PROGRAMMEREN (NLP)

Bij het werken met NLP wordt veel gewerkt met het onbewuste. Ons gedrag, ons denken en daarmee ook ons welzijn wordt voor het grootste gedeelte bepaald door het onbewuste.

NLP helpt je daar mee in contact te komen en geeft mogelijkheden om op te sporen wat je drijft op onbewust niveau en waar je energie van krijgt of juist aan verliest. Spanning kan hierdoor verminderen.

Op verschillende manieren kun je met NLP inzicht krijgen in de relaties die jij hebt met anderen. Vaak kom je tot het verrassende inzicht dat je die relatie positief kunt beïnvloeden zonder dat je daar de ander voor nodig hebt.

SYSTEMISCH WERK / FAMILIE OPSTELLINGEN

pittig karakter leer jezelf kennen

Vaak zien we dat mensen onbewust een (zware) last meedragen vanuit hun familiesysteem. Hierdoor kan iemand onvoldoende zijn of haar levensenergie laten stromen en dat kan grote gevolgen hebben op allerlei gebied.


Binnen een gezin zijn het vaak de kinderen die onbewust de last van de ouders en/of voorouders dragen. Dit kan in veel gevallen leiden tot extreme gedragsuitingen. Denk aan bedplassen, woede aanvallen, depressies, eetstoornissen, dwangstoornissen.

 

Ook een bedrijf heeft een systeem. Systemisch werken is één van de methoden die door Groeiinzicht wordt ingezet om organisaties te ondersteunen bij hun ontwikkeling en groei. Met een organisatieopstelling kan er ook levendig gewerkt worden door deelnemers intuïtief in de ruimte neer te zetten. De begeleider bevraagd de deelnemers op hun waarneming waarna inzichten volgen.

 

In de kern zijn we allemaal verbonden met elkaar. Deze energie uitwisseling maakt het mogelijk om tijdens een opstelling de energie van de ander te ervaren.
De informatie waarmee wordt gewerkt gaat voorbij het denken en het ego. Deze werkvorm maakt inzichtelijk wat op onbewust niveau gezien en/of gehoord mag worden.

Via ons innerlijk weten wordt de informatie zichtbaar en voelbaar en is het mogelijk om op een diep niveau heling plaats te laten vinden.

REVERSIE METHODE

De Reversie Methode® is bedoeld voor ouders die hun kinderen beter willen begeleiden of begrijpen. Kinderen zijn afhankelijk van de omgeving waarin ze geboren worden en ze zullen in die omgeving altijd een manier zoeken en vinden die hen helpt te overleven. Ze passen zich aan de omstandigheden aan en dat kan gevolgen hebben op zowel gedrags- als fysiek niveau. Kinderen kunnen woedeaanvallen krijgen, onhandelbaar worden, autistische trekken vertonen. Maar ook eczeem, allergie, ADHD of PDD NOS kunnen uitingen zijn van het kind dat zich heeft aangepast.

 

De Reversie Methode gaat terug naar het kind in jou en geeft op een liefdevolle wijze een duidelijk beeld van jouw gedrag waarop het kind reageert. Dat heeft als belangrijk voordeel dat het kind vanzelf mee verandert als jij dat stukje in jezelf heelt.

De Reversie Methode maakt gebruik van de twaalf kernverlangens en het enneagram. Door middel van de twaalf kernverlangens krijg je inzicht in welke vorm van aandacht je als kind als gemis hebt ervaren en het enneagram geeft weer welk gedrag je jezelf hebt aangeleerd om je te beschermen tegen dit gemis.

De Reversie Methode laat zien dat het niet ons kind is dat ons zo raakt maar dat het de pijn is van het kind in ons zelf.

meisje jongetje man vrouw spiegelen in de spiegel kijken omgeving geboren trauma gedrag fysiek woedeaanval eczeem allergie adhd pdd nos kernverlangen enneagram pijn spiertest biotensor biosensor onbewust bewust

NEI

Tijdens een NEI-sessie wordt gebruik gemaakt van een spiertest om contact te maken met je onderbewustzijn. In het onderbewustzijn en in het celgeheugen van je lichaam zijn alle ervaringen uit het verleden opgeslagen.

Je reageert elke dag bewust en onbewust op zintuiglijke prikkels van waaruit je gedrag wordt bepaald. Vaak zijn dit onbewuste patronen die moeilijk te achterhalen zijn. Je zult eerst inzicht in de onbewuste patronen dienen te hebben voordat je in staat bent deze patronen te doorbreken en ze positief te veranderen.  De NEI-therapie is een eenvoudige methode die vanuit respect in het onderbewustzijn zoekt naar deze belemmerende patronen. Vervolgens wordt het inzicht helder en kan de emotie worden geïntegreerd en verwerkt.

Door met NEI zo'n blokkade op een eenvoudige manier op te sporen kan zo’n emotie worden geneutraliseerd en de klacht afnemen of zelfs helemaal verdwijnen. Wat onbewust was wordt bewust gemaakt, en kan men vervolgens verwerken, zonder dat eventuele trauma's weer moeten worden herbeleefd.

TRANSACTIONELE ANALYSE

geloof

niet alles

wat je denkt

Centraal in de Transactionele Analyse (TA) staan de ‘egotoestanden’ die in ieder mens – en ook in teams en organisaties – te herkennen zijn. De TA onderscheidt de Kindtoestand, de Oudertoestand en de Volwassenetoestand.

 

De TA onderzoekt welk deel de boventoon voert en kijkt naar de onderlinge trans-acties (ik doe jou iets, en jij doet iets terug). Door middel van TA wordt deze informatie gerangschikt en geanalyseerd, onder andere door bewustwording van het eigen ‘script’ en dat van anderen. Er wordt daarmee op een snelle en heldere manier inzicht verkregen in de ik-persoon en in communicatiepatronen tussen mensen, en TA reikt de middelen aan om daarin concreet veranderingen aan te brengen.

DORNTHERAPIE

De wervelkolom is het stabiele omhulsel van het ruggenmerg, de grootste bundel zenuwen die van de hersenen naar al onze organen in ons lichaam voert.

Vrijwel iedereen heeft benen van ongelijke lengte. Het lengteverschil kan variëren tot wel 4 centimeter. Daardoor wordt het lichaamsgewicht verplaatst naar het korte been en komt het ruggenmergkanaal in een andere houding.

Mensen die al heel lang rug- en gewrichtsklachten hebben horen vaak van de dokter: "Er is niets meer aan te doen, het is slijtage en u moet er maar mee leren leven". Dat is fundamenteel onjuist! Een machine slijt, maar een levend organisme herstelt zich zo lang het leeft. Al onze organen, botten, weefsels, gewrichten, alle cellen bevinden zich in een voortdurend proces van afbraak en vernieuwing. Daardoor zijn wij tot op hoge leeftijd nog in staat ons aan nieuwe situaties en belastingen aan te passen.

De Dorntherapie komt uit Duitsland. In tegenstelling tot "kraken" is de Dornmethode een milde therapie. Met de duimen zet de Dorn-therapeut op een voorzichtige manier de wervels op hun plekje terug. Tegelijk maakt ze het bindweefsel tussen de wervels los, waardoor de doorbloeding beter wordt. Daardoor voelen mensen zich beter en worden klachten voorkomen en genezen.
En na elke behandeling heb je ook nog een fijn en ontspannen gevoel!

Bron: www.ideletteeijgelaar.nl

kinesiologie brain gym brein beweging fysiotherapie houding heupen overgevoelig prikkels sensitief reflexen
sensi therapie
nlp
systemisch werken
reversie methode
NEI
Transactionele Analyse
Dorntherapie
kinesiologie kinesioloog spiertest ontwikkelingsfasen kleuter peuter baby tiener pubertijd puber adolescent ggd

(EDU)KINESIOLOGIE / BRAIN GYM

Edukinesiologie

Tijdens de eerste levensjaren doorloopt een kind een aantal ontwikkelingsfasen. Deze fasen leggen de basis voor de 3-dimensionele integratie van lichaam en brein.


Een baby ontwikkelt een slurfmotoriek, die overgaat in de kruipfase.
Tijdens het echte kruipen worden beide hersenhelften geactiveerd en wordt de samenwerking tussen de linker- en rechterkant van het lichaam geoefend.

Een kleuter zit aanvankelijk in een symmetrische fase en kan zich in alle opzichten 3-dimensionaal ontwikkelen als hij/zij volop de gelegenheid krijgt om te spelen. Hij/zij leert iedere kant van het lichaam kennen. Spelenderwijs zal de kleuter zijn lichaam ook ervaren in de ruimte en ten opzichte van dingen en andere mensen.

Kinderen leren op een natuurlijke manier en weten instinctief hoe ze moeten leren. Als een kind vrij is om te ontdekken, rond te kijken, te bewegen en geluiden te maken, dan zal het leerproces gaan zoals het bij hem/haar past.

Deze optimale ontwikkeling vindt niet altijd plaats. Wanneer het kind een fase overslaat kan het zich soms op een andere manier ontwikkelen. Daardoor slaat het het integreren van links en rechts in hersenen en lichaam over en worden reflexen, die het niet meer nodig heeft, niet afgebouwd.

Wanneer het kind teveel moet compenseren en teveel terugvalt op één helft dan wordt het systeem onnodig belast en dit veroorzaakt stress. Het kind haakt dan af.

Één van de meest voorkomende oorzaken van het afhaken van kinderen is dat ze zich teveel bezighouden met tweedimensionale activiteiten. Fysieke of emotionele trauma’s, tekort aan water of gezonde voeding, weinig beweging zijn ook redenen om af te haken en in een stresstoestand te raken.

Klachten die o.a. voor kunnen komen zijn:

 • Faalangst

 • Uitdagingen uit de weg gaan

 • Niet stil zitten, hyperactief gedrag

 • Overgevoelig voor zintuiglijke prikkels

 • Moeite met het vasthouden van een pen

 • Evenwichtsproblemen

 • Snel afgeleid zijn

 • Onhandig

 • Stijve houterige bewegingen

 • Slechte houding

 • Draaiende heupen

 • Moeite met spreken

 

Brain Gym activiteiten helpen de spier- en bewegingsreflexen te activeren waardoor het leren makkelijker kan worden. De oefeningen herstellen het natuurlijke leerpatroon en zorgen voor automatische integratie.

mBIT

mBIT

Integreer en manifesteer de wijsheid van je hoofd, hart en buik voor een optimaal resultaat

In onze samenleving is er veel aandacht voor het ‘hoofdbrein’ en vergeten we dat we een heel lijf hebben dat ons ook informatie geeft en waarin veel intelligentie huist. De hoogste tijd om ook die intelligenties serieus te nemen en aan te boren! mBIT staat voor ‘Multiple Brain Integration Technics’. Tijdens de coachingsessie leer je hierbij te luisteren naar hoofd, hart én buik.

 

Wetenschappelijk fundament

mBIT is gebaseerd op de resultaten van neurowetenschappelijk onderzoek. Daarin is aangetoond dat naast ons hoofdbrein ook ons hart en onze buik complexe netwerken van neurale verbindingen hebben. Met andere woorden: we hebben dus niet één brein, maar drie breinen. En eigenlijk wisten we dat al, want hoe vaak zeggen we niet: ‘Dit besluit ligt zwaar op de maag’, of 'diep in mijn hart…’ en ‘mijn intuïtie zegt iets anders’ en ‘ik zou wel wat meer bij mijn gevoel willen komen’. Allemaal uitingen van verlangens van het hart- en buikbrein om ook aan het woord te mogen komen.

 

Welk brein krijgt van jou alle ruimte en welke mag niet aan het woord komen?

Hart, hoofd of buik

 

mBIT-COACHING is een werkwijze waarmee je inzicht kunt krijgen in jouw patronen en gedragingen waarmee je jezelf en de wereld om je heen creëert. De ervaring leert dat het merendeel van de mensen daarbij vooral gebruik maakt van hun hoofd en slechts beperkt luistert naar hun intuïtie (hart) en het erg moeilijk vindt de moed te hebben om daadwerkelijk in beweging te komen (buik).

Denk eens aan de momenten dat mensen mooie dromen en plannen hadden en het er maar niet van kwam om ze te realiseren. Of de momenten waarop ze zich laten leiden door de ‘waan van de dag’, ze geregeerd worden door een volle agenda en alle stress die dat oplevert. Hoe fijn is het om bij alles wat je doet, wel te handelen vanuit passie, creativiteit en actie en zodoende gebruik te maken van al je intelligenties!

mBIT helpt om beslissingen te nemen en je leven te leiden vanuit je hart, hoofd en je buik! Met gegarandeerd meer gevoel van balans, geluk en succes!

mBit is uitermate toepasbaar bij mensen die:

 •  Innerlijke conflicten ervaren tussen gedachten, gevoelens en gedragingen. 

 •  Niet in actie kunnen komen en hun dromen en doelen saboteren.

 •  Moeilijk beslissingen kunnen nemen.

 •  Stress en disbalans in zichzelf ervaren. 

 •  Zichzelf moeilijk kunnen motiveren.

 •  Last hebben van 'zware' emoties zoals boosheid, frustratie etc.

mbit-coach-177x177.webp
groeiinzicht.be groeiinzicht.nl persoonlijke groei coaching therapie jeugd gezin ouders kinderen Dichtbij jezelf | Inzicht | Hartcoherentie | lichaamswijsheid | Persoonlijke ontwikkeling | Balans in werk en leven | Hooggevoeligheid hoogbegaafd kind
bottom of page